RYBÁŘSKÁ BAŠTA

Našim hlavním úkolem je vytvořit na plánované trase cyklostezky č.14 tři velmi atraktivní zastávky se zaměřením na ochranu životního prostředí.  Cestu mezi těmito zastávkami nazýváme Environment tour .

Seznam zastávek Environment tour:

Č.1 – Rybářská bašta v ulici Komenského v Hradci Králové:

V prostoru vedle schodiště Bono Publico a Paláce Komenium  na pozemku p.č. 334 a v jednotce 264/1 bytového domu č.p. 264 v Komenského ulici v kat. území Hradec Králové, které jsou ve výlučném vlastnictví Róberta Nemečka, připravujeme terasové zahradní úpravy s obnovou původních dřevěných staveb, původního vodního rigolu a padacího mostu pro veřejnost. Celá revitalizace území má připomenout období vzniku Rybářské bašty, pro kterou padla část hradebního opevnění a vzniklo známé schodiště Bono Publico. Ustoupit musela i celistvost ochrany opevnění vodním rigolem, aby rybáři a pradleny mohli sejít k řece Orlici. V těchto místech a prostoru Paláce Komenium připravujeme  Rybářkou baštu pro chytání ryb udicí ve vodním příkopu. Bude následovat příprava pokrmu z ulovené ryby, půjčovna kol, informační centrum se zaměřením na životní prostředí a též sdílené kanceláře – coworking,  inkubátor pro začínající podnikatele.

Cyklotrasa č.14

Dalším záměrem projektu je urychlit  důležité úpravy na rekreační  dálkové cyklotrase č.14 mezi Hradcem Králové a Třebechovicemi pod Orebem, která je páteřní cyklotrasou na sledované Strategii dálkových cyklotras Královéhradeckého kraje. Jde o to zejména urychlit stavbu pro křížení trasy se silnicí I/11, kde je  uvažováno o mimoúrovňovém křížení chodců a cyklistů se silnicí v Třebechovicích pod Orebem. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit, aby trasa měla statut rekreační trasy, byla pro cyklisty bezpečná a vedla lesními a polními cestami okolo turisticky významných míst. Dalším cílem projektu je změnit její trasování, aby ze současné nebezpečné cyklotrasy, která vede po silnici pro motorovou dopravu, vedla lesními a polními cestami a šlo o bezpečnou cyklostezku. Trasování cyklostezky je plánováno tok, aby vedla k významným turistickým cílům v regionu Hradec Králové, Běleč nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem. Podnikatelům v blízkosti cyklostezky dáme příležitost rozvinout zde své aktivity související s cestovním ruchem.