PROVOZOVÁNÍ SCÉNY PRO EVROPSKÉ DIVADELNÍ DNY V HRADCI KRÁLOVÉ