TŘEBECHOVICE P. O. – ENVIRONMENT CENTRUM A DĚTSKÁ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Našim hlavním úkolem je vytvořit na plánované trase cyklostezky č.14 tři velmi atraktivní zastávky se zaměřením na ochranu životního prostředí.  Cestu mezi těmito zastávkami nazýváme Environment tour .

Seznam zastávek Environment tour:

Č.3 – Environment centrum v Třebechovicích pod Orebem :

 

V této lokalitě navrhujeme vybudovat vodní plochu a kořenovou  čističku.

Dále zde vybudovat chatky (obytné posedy) a dům chráněný zemí. V prostorách domu chráněného zemí vybudovat dům pro děti a mládež pro volnočasové kroužky – rybolov, myslivost a školící centrum pro životní prostředí. Součástí areálu je i speciální prostor pro pozorování krmení zdejších drobných šelem a živočichů ve volné přírodě, jak jsme to viděli na Novém Zélandu a v Austrálii. Zájem o dětský  pětiboj je prověřen u základních škol .

Hlavní myšlenkou zástavby je znovuzrození a návrat k tradičním hodnotám, zejména ekologii (výstavba z obnovitelných zdrojů). Dále vytvoření zázemí pro výuku při  Environmentálním vzdělávání v neregulované krajině. Posláním projektu je odpoutat děti od televize a počítače a vrátit je do přirozeného prostředí.

Dům a okolní pozemek se bude využívat pro pořádání dětské rybářské soutěže school Double Victory pořádané ve čtyřech disciplínách (hod na terč kapkou a muškou, chytání ryb udicí, teorie a znalosti ryb a hod do dálky kapkou a muškou).

Cyklotrasa č.14

Dalším záměrem projektu je urychlit  důležité úpravy na rekreační  dálkové cyklotrase č.14 mezi Hradcem Králové a Třebechovicemi pod Orebem, která je páteřní cyklotrasou na sledované Strategii dálkových cyklotras Královéhradeckého kraje. Jde o to zejména urychlit stavbu pro křížení trasy se silnicí I/11, kde je  uvažováno o mimoúrovňovém křížení chodců a cyklistů se silnicí v Třebechovicích pod Orebem. Nejdůležitějším cílem projektu je zajistit, aby trasa měla statut rekreační trasy, byla pro cyklisty bezpečná a vedla lesními a polními cestami okolo turisticky významných míst. Dalším cílem projektu je změnit její trasování, aby ze současné nebezpečné cyklotrasy, která vede po silnici pro motorovou dopravu, vedla lesními a polními cestami a šlo o bezpečnou cyklostezku. Trasování cyklostezky je plánováno tok, aby vedla k významným turistickým cílům v regionu Hradec Králové, Běleč nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem. Podnikatelům v blízkosti cyklostezky dáme příležitost rozvinout zde své aktivity související s cestovním ruchem.