RÓBERT NEMEČEK UPOZORŇUJE NA HAVARIJNÍ STAV HRADEB

Před rekonstrukcí:

Po rekonstrukci: