ROK 1970-2000 STAVEBNÍ ÚŘAD VYHLAŠUJE 3 ROZHODNUTÍ – DŮM JE V HAVARIJNÍM STAVU A OHROŽUJE ŽIVOTY A ZDRAVÍ OSOB

Rozhodnutí ze dne 7.9.1970 č. 1

Rozhodnuti ze dne 2.10.2000 č. 2

Rozhodnuti ze dne 1.11.2000 č. 3

Rozhodnuti ze dne 8.11.2000 č. 4

Zpráva o revizi ze dne: 6.2.2006

Prověrka v 1.NP od okresní hygienické stanice ze dne: 18.9.2000

Posudek o stavu vnitřní domovní kanalizace a kanalizační přípojky z roku 2000

Zápis z kontroly komína ze dne: 3.2.2006

Znalecký posudek ze dne: 26.11.1198

Znalecký posudek ze dne: 21.8.2000

Doplněni znaleckého posudku